Η Εθνική Εορτή της Ρουμανίας

Την 1η Δεκεμβρίου 1918 (18 Νοεμβρίου 1918 με το Παλαιό Ημερολόγιο) η Εθνοσυνέλευση των Ρουμάνων της Τρανσυλβανίας και της Ουγγαρίας, με 1.228 εκλεγμένα μέλη, συνήλθε στην πόλη Άλμπα Ιούλια (AlbaIulia) κι αποφάσισε ομόφωνα την:

«Ένωση όλων των Ρουμάνων και όλων των περιοχών που κατοικούνται από εκείνους με τη Ρουμανία»

Το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης καθορίζει επίσης τις «θεμελιώδεις αρχές της ίδρυσης του νέου Ρουμάνικου Κράτους». Απαίτησε επίσης τη διατήρηση της δημοκρατικής τοπικής αυτονομίας, την ισότητα όλων των εθνικοτήτων και των θρησκειών.

Η Εθνοσυνέλευση σχημάτισε με 200 δικά της μέλη και 50 επιπρόσθετα το Ανώτατο Εθνικό Ρουμάνικο Συμβούλιο και το νέο κοινοβούλιο της Τρανσυλβάνια.

Την επόμενη ημέρα, 2 Δεκεμβρίου 1918, το συγκεκριμένο Συμβούλιο σχηματίζει κυβέρνηση υπό την επωνυμία «Εποπτικό Συμβούλιο της Τρανσυλβάνιας» (Consiliul Dirigent al Transilvaniei), με επικεφαλής τον Iuliu Maniu, ηγέτη της πρωτοβουλίας για την Ένωση.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1918, ο τότε Βασιλέας της Ρουμανίας Ferdinand υπογράφει το Νόμο για την «Ένωση της Τρανσυλβάνια (Transylvania), του Μπανάτ (Banat), της Κρισάνα (Crişana), του Σάτμαρ (Satmar) και του Μαραμούρες (Maramureş) με το Παλαιό Βασίλειο της Ρουμανίας», διακηρύσσοντας ότι:

«Οι εκτάσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης της Άλμπα Ιούλια της 18ης Νοεμβρίου 1918 είναι και θα παραμείνουν για πάντα ενωμένα με το Βασίλειο της Ρουμανίας»

Η 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Εθνική Εορτή της Ρουμανίας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το Δεκέμβριο του 1989. Εορτάζεται με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Άλμπα Ιούλια και στο Βουκουρέστι.

Alba Iulia Resolution